Ondernemers

Veel bedrijven weten dat circulair ondernemen belangrijk is. Maar het begin is vaak lastig. Ondernemers kunnen hulp krijgen bij hun innovaties en het opbouwen van een interessant netwerk of het vinden van de juiste weg in allerlei regels en vergunningen. In sommige gevallen is ook financiële ondersteuning mogelijk. Hulp is er voor ieder soort ondernemer. Voor de innovatieve circulaire ondernemers, maar ook voor de bedrijven die een deel van hun bedrijfsvoering duurzamer aan willen pakken.

Zo onderneemt 010 circulair

Het landschap van circulaire ondernemers in Rotterdam is divers. We werken met innovatieve bedrijven die gestart zijn vanuit een circulaire missie (bijvoorbeeld BlueCity). Deze partijen hebben een aanjagende functie en laten zien wat er allemaal kan. Daarnaast werken we met het MKB, deze ondernemers kunnen in hun bestaande bedrijfsproces namelijk ook stappen zetten om beter met grondstoffen om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan horeca ondernemer die vanuit ‘Het Nieuwe Nassen <link naar Het Nieuwe Nassen – BlueCity> gezamenlijk aan de slag gaan om minder voedsel te verspillen en daarin van elkaars lessen en ervaringen leren.

Daarnaast koppelen we bedrijven aan investeerders. En aan partijen die hen kunnen helpen met hun innovatie. Zoals BlueCity, PlantOne en Innovation Quarter.  Samen met partnerorganisaties zoeken we naar slimme combinaties van technologie en grondstoffenn om gebruik van fossiele grondstoffen af te bouwen en de circulaire economie te bevorderen.  

Om de circulaire bedrijvigheid in Rotterdam te stimuleren is het Circulair Loket geopend. Alle ondernemers in de regio die (willen) ondernemen met reststromen (afval) – van startups tot mkb-bedrijven en grotere organisaties – kunnen daar terecht met vragen. Ze krijgen dan gratis advies over bijvoorbeeld het omgaan met de soms ingewikkelde wet- en regelgeving rond circulair ondernemen.  

Financiële steun voor innovaties in beginfase

Om de risico’s van innovaties die nog in de beginfase zitten, weg te nemen, stelt de gemeente subsidie beschikbaar. Met deze financiële steun kunnen nieuwe technieken bewezen worden en doorgroeien.

Bedrijven die binnen eenzelfde product- of materiaalketen de kansen voor circulair ondernemen met elkaar willen bespreken en doorvoeren, kunnen met speciale CIRCO-tracks meedoen om in gesprek te gaan met leveranciers, klanten en afvalverwerkers.

Dat is nog niet alles….

In het Programmaplan Rotterdam Circulair 2023-2026 lees je meer over hoe Rotterdam circulair onderneemt. 

Actueel

Meld je aan voor de Rotterdam Circulair Nieuwsbrief