Rotterdammers

Vaak lijkt de circulaire transitie een complexe, technische opgave waar vooral “de economie en de overheid” in nodig zijn. Maar het mooie is: iedereen kan bijdragen! Daarom werken we samen met bewonersinitiatieven in de wijk, zodat we samen met Rotterdammers kunnen werken aan concrete stappen die iedereen kan doen om een circulaire economie in de praktijk te brengen.

Om spullen langer te gebruiken, zijn er ondernemers nodig die anders ontwerpen, repareren en refurbishen (aanbod) en wetgevende kaders die dat stimuleren en borgen (EU-wetgeving op right to repair bijvoorbeeld). Daarnaast is het van belang om die beweging te verbinden met de vraagkant van de markt: bewoners en gebruikers die óók werk willen maken van circulair handelen. Door concrete initiatieven in de wijk te verbinden aan de grote stappen die nodig zijn in onze economie is de grondstoffentransitie dichtbij en herkenbaar voor de Rotterdammer. Zo laten we samen zien dat circulair leven niet ingewikkeld hoeft te zijn.

Zo leeft 010 circulair

Met speciale ‘kwartiermakers’ (bewoners die wonen of werken in de wijk en veel mensen kennen) bouwen we aan een circulair netwerk. Zo komen er ideeën en initiatieven vanuit bewoners zelf. En bewoners(organisaties) met een goed idee helpen we verder met inhoudelijke ondersteuning en een budget. Hiermee versterken we de zeggenschap van bewoners. Gemeentemedewerkers die in de wijken werken, zijn een belangrijke schakel en worden daarom opgeleid als ‘experts in circulair’.  

Dat is nog niet alles….

In het Programmaplan Rotterdam Circulair 2023-2026 lees je meer over hoe Rotterdam circulair leeft.

Meld je aan voor de Rotterdam Circulair Nieuwsbrief