Organische stromen

Organisch materiaal is een waardevolle grondstof voor allerlei toepassingen. Bijvoorbeeld om biobased producten mee te maken of om de bodem mee te verbeteren. In een stad met 25 miljoen vierkante meter groene buitenruimte komt jaarlijks heel veel waardevol materiaal vrij. Er is al veel ervaring opgedaan met riet, gras, maaisel, hout, eendenkroos, wol, boomblad en zelfs zeewier. Maar ook groente-, fruit- etensresten en tuinafval van bewoners en (horeca)ondernemers. Het organisch materiaal in onze stad willen we niet langer verspillen als afval verwerken of verbranden. Want het is een goudmijn voor de circulaire economie. Delen van kennis en ervaring uit deze spraakmakende projecten werkt aanstekelijk. Collega’s op allerlei andere terreinen kunnen daar hun voordeel mee doen. Niet alleen de medewerkers die als onderhouder of beheerder direct met het ‘groene goud’ werken. 

 

Om deze materialen zo hoogwaardig mogelijk te kunnen gebruiken in onze eigen stad is denkkracht en enthousiasme nodig vanuit veel invalshoeken. De straatreiniger is belangrijk omdat hij zorgt dat er zo min mogelijk zwerfvuil tussen de organische stromen beland. Planners kunnen zorgen voor zo min mogelijk transportbewegingen. Collega’s in de wijken kunnen bewoners betrekken. En inkopers kunnen andere eisen stellen in aanbestedingen. Maar er is ook kennis nodig over bijvoorbeeld regelgeving.

Met veel verschillende partijen doen we proeven om deze materialen zo hoogwaardig mogelijk te gebruiken in de stad zelf. Rijksoverheid, waterschappen, randgemeenten, provincies, toezichthoudende instanties maar ook creatief ontwerpers zijn waardevolle partners.

Door van elkaar te weten, te leren en waar nuttig samen op te trekken kunnen we stappen voorwaarts zetten.

Zo verwerkt 010 organische stromen circulair  

Blaadjes uit de bomen worden al enige tijd in een pilot succesvol gebruikt als bodemverbeteraar in de stad. De wol van onze schapen (die aanvankelijk waardeloos leek) blijkt interessant voor meubel- en interieurbouw of bouwisolatie. En ook riet, gras, maaisel, hout, eendenkroos en zelfs zeewier blijkt hoogwaardig te hergebruiken. Groente-, fruit- etensresten en tuinafval is vaak vervuild met ander materiaal, daarom investeren we er continue in om Rotterdammers hun afval goed te laten scheiden.

Dat is nog niet alles…. 

In het Programmaplan Rotterdam Circulair 2023-2026 lees je meer over hoe Rotterdam organische stromen circulair verwerkt.  

Actueel

Meld je aan voor de Rotterdam Circulair Nieuwsbrief